English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คำนำ

วัตถุประสงค์

..........เว็บนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสวงหากำไร แต่เป็นเรื่องทางวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ ซึ่งยากที่จะทำความเข้าใจ แม้แต่กับคนที่อยู่ในวงการโดยตรง ทั้งนี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนแล้ว เนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นภาษาด้านเทคนิคซึ่งและในภาษาไทยยังไม่มี ดังนั้นบางหัวข้อในเมนูจึงอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแทนซึ่งจะเหมาะสมกว่า

ความเป็นมา

..........เจ้าของเว็บและเป็นผู้เขียนบทความนี้คือ นายนิมิต ธีรลีกุล ซึ่งเป็นวิศวกรด้านการสื่อสาร แต่มีความรักและสนใจวิชาทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่ (ซึ่งอันที่จริงแล้ววิศวกรคือผู้นำวิชาฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้งานใน ชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา)โดยได้พบว่าวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ถึงแม้จะถูกต้อง และสามารถใช้ทำนายปรากฏการทางธรรมชาติได้ถูกต้อง แต่ปัญหาที่สำคัญของมันคือทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่นี้มีความแปลกประหลาดมาก ซึ่งแม้แต่นักฟิสิกส์เองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

..........สำหรับผู้เขียนกลับมีความเห็นว่า วิชาทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฏการทางธรรมชาติ น่าจะสามารถทำความเข้าใจได้ และได้พบว่าสิ่งที่ขาดไปของทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่นี้ ก็คือ แนวคิดด้านปรัชญาของทฤษฎี หรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่า ทฤษฎีขาดกลไกรทางธรรมชาติ ที่อธิบายว่ามันทำงานได้อย่างไร และเมื่อเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปแล้วทำให้ทฤษฎีสมบูรณ์ขึ้นและสามารถทำความเข้าใจ ได้

เนื้อหา

..........ส่วนประกอบหลักของเว็บนี้เป็นบทความเกี่ยวกับทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่ซึ่งได้ถูกปรับปรุงให้ทฤษฎีสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยหลายเรื่อง คือ

๑. บทความหลัก (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย...

 • กลไกรของตัวเนื้ออวกาศ-หนทางสู่ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง
 • ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของแม๊กแวลส์ที่สมบูรณ์
 • ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ที่สมบูรณ์
 • ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่สมบูรณ์
 • ทฤษฎีควอนตัมแมคแคนิกส์ที่สมบูรณ์
 • กลไกรของตัวเนื้ออวกาศ-ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง
 • ทฤษฎีโมเดลมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค (อยู่ในระหว่างจัดทำ)


๒. บทความย่อย (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย...

 • ความน่าฉงนของการติดต่อสื่อสารทางระบบวิทยุ
 • การเปรียบเทียบทฤษฎีสัมพันธภาพกับทฤษฎีอีเธอร์
 • การทำความเข้าใจกับการเพิ่มขึ้นของมวลในทฤษฎีสัมพันธภาพ
 • การทำความเข้าใจกับการช้าลงของเวลาในทฤษฎีสัมพันธภาพ
 • เมื่อก้าวพ้นความเร็วของแสงตามทฤษฎีสัมพันธภาพ
 • การทำความเข้าใจกับการโค้งของอวกาศในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป
 • การทำความเข้าใจกับคุณสมบัติแบบคลื่นของอนุภาคในทฤษฎีควอนตัม
 • พลังงานมืดมีอยู่ทั่วทุกแห่งแม้แต่ตรงหน้าของเรา


๓. บทความภาษาไทย

 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๑)
 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๒)
 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๓)
 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๔)
 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๕)
 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๖)
 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๗)
 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๘)
 • วิศวกร VS ฟิสิกส์ยุคใหม่ (ตอนที่ ๙)

 

. หนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊ค

..........เป็นหนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊คภาษาไทยชื่อ เอกภพในอุ้งมือเรา-ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง ซึ่ง แปลจากภาคภาษาอังกฤษ โดยที่หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายบทความชิ้นแรก (กลไกรของตัวเนื้ออวกาศ-หนทางสู่ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง) แบบง่ายสำหรับคนอ่านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้